16 Aralık 2009 Çarşamba

KURAKLIK

TEMA Diyor ki :

Toprak ve Su Yoksa;
Bugün Pirinç, Yarın Buğday Yok...
Peki Ya Sonra ?..

Gıda fiyatlarının artması sadece spekülatif stokçuluğa değil, özünde üretim yetersizliğine bağlıdır. Kuraklığın etkisiyle derinleşen tarımsal üretim yetersizliğinin kıtlığa dönüşmesi ve toplumun gıda güvenliğinin tehlikeye girmesi, toprağa ve suya hor bakmanın sonucudur.

Ülkemiz ve dünyanın birçok bölgesinde kuraklık gerekçe gösterilerek gıda fiyatlarında olağanüstü artışlar yapılmaktadır. Bu durum dünya genelinde toplumsal barışı bozmakta ve aç kalan insanları gıda taşıyan gemilere saldıracak konuma getirmektedir. TEMA Vakfı, ülkemiz ve dünyanın bir çok ülkesinde ortaya çıkan gıda fiyatı artışının temelinde, “fiyatların yapay olarak yükselmesini amaçlayan spekülatif stokçuluğun” yanında, kuraklığın etkisiyle derinleşen “tarımsal üretim yetersizliğinin” yattığına inanmaktadır.

TEMA Vakfı başta toprak ve tarım konusundaki 15 yıllık deneyimleri ve bilimsel veriler ışığında sorunun çözümünün tarımsal üretim verimliliğini artırmak olduğunu değerlendirmektedir. Bunun için de “üretimin temeli olan toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirmesi ve doğru yönetilmesi gerekmektedir. Ancak öncelikle; devleti yöneten hükümetler yaşananları ciddiye almalı, rasyonel çözümler oluşturmalı, sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkına varmalıdır. Ancak, son dönemde yaşanan 2/B, Maden ve Mera yasaları, orman alanlarının turizme açılmak istenmesi, Cargill ve benzeri girişimler göz önüne alındığında özellikle çevre konusunda sorunlara ilgili ve duyarlı yaklaşan bir devlet politikası olmadığı açıkça görülmektedir.

Toprak ve su kaynaklarını koruyarak doğru yönetmek görevini yerine getirmesi gereken devleti yöneten hükümet, ne yazık ki korumak ve geliştirmek bir yana, bu kaynakların talanına göz yummakta ve hatta “amaç dışı kullanım talanı” için hukuksal yol haritaları çizmektedir. Oysa, yeterlilikleri tartışılabilir olsa bile bu konularda çıkarılmış yasaları uygulamak zorunda olan devleti yönetenlerin, bunları uygulamayarak hukuku çiğnemek hakkı olmadığı gibi, yasaların uygulanmasını ertelemek biçiminde bir yetkisi de bulunmamaktadır. Yaşanan besin yetersizliği sorunlarının çözümü ve verimli tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için, devletin başta “amaç dışı arazi talanını” önlemek olmak üzere Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nu eksiksiz ve zamanında uygulaması, kanımızca ulusal bir sorumluluktur.

TEMA, ulusuna ve ülkesine karşı sorumluluk duyan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu temel ilkeden ötürü devletine de saygılıdır. Ama devleti yöneten hükümetlerin yaptıklarını incelemeyi, eleştirmeyi, sorgulamayı ve doğruları önermeyi de toplumuna karşı sorumluluk saymaktadır. Amacımızın genel siyaset olmadığını, “toprağımızı suyumuzu korumak ve doğru yönetmek” siyaseti olduğunu vurgulamak istiyoruz.

TOPLUMSAL BARIŞ TOPRAKTAN GELİR
TEMA VAKFI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder