16 Aralık 2009 Çarşamba

FİDAN DİKİMİ

Unutmayın !
Kucaklamaya Kollarınızın Yetmediği Bir Ağaç Bir Tohumla Başlar.

TEMA Vakfı Erozyon felaketi, doğuracağı sonuçlar ve alınacak önlemleri halkımıza anlatarak bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu bilince sahip güçlü bir kamuoyu oluşturmak, bilinçli ve güçlü kamuoyunun desteği ile, hükümetleri erozyonla mücadelede gerçekçi ve uygulanabilir önlemler almaya ve bunları uygulamaya yönlendirmek amacıyla kurulduğu 11 Eylül 1992 tarihinden bugüne kadar çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilinçli toplumun; toprağın değerini bilen ve koruyan, ormanlar, meralar ve tarım alanlarının önemini bilen ve onları koruyan, erozyon, çoraklaşma, çölleşme, yanlış arazi kullanımı ve bunların doğuracağı olumsuz sonuçlar konusunda bilgili, her türlü canlıyı (Biyoçeşitliliği) koruyan, bitkilendirme konusunda duyarlı ve aktif, çevre koruma bilincine sahip, tutum ve davranışları ile örnek, sorumlu vatandaşlık bilinci gelişmiş bireylerden oluşması hedeflenmektedir.

TEMA Vakfı Türkiye’deki erozyon ve çölleşme ile mücadele doğrultusunda, vakfın söylemine uygun, örnek projeler hazırlamak ve uygulamak suretiyle halkımıza erozyonla mücadelede uygulamalı örnekler vermek amacıyla birçok örnek proje uygulamaktadır.

Mücadele sonuçta gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflemektedir. Bunlar özetle sağlıklı hava, temiz içme suyu, güvenli besin kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır. Bu dünya bize atalarımızdan miras değil, gelecek nesillerin bir emanetidir.
Bu nedenle, her yıl 1 milyar 400 bin ton toprağın erozyonla kaybolduğu bir ülkede gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak söz konusu olamaz.

Gelin, bu mücadeleye siz de bir destek verin.

Ülkemizin yüce dağlarını ve ovalarını çıplak utançlarından kurtarmak sizin elinizdedir, yeter ki güçlerimizi birleştirelim ve işbirliği yapalım.

Unutmayın;
Bir gün yolunuz sizin katkılarınızla oluşturulan ağaçlandırma sahası, koru ya da hatıra ormanının bulunduğu yörelerden birine düşebilir. İşte o zaman sizinle paylaştığımız heyecanımızı hatırlayacak ve gelecek kuşaklara hediye ettiğiniz onurdan keyif duyacaksınız.

Saygılarımızla,

Katkılarınızla, TÜRKİYE ÇÖL OLMAYACAK.
ŞENAY MALBORA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder